Religionskunskap 1. Poäng: 50 Kursen tar även upp hur religioner har påverkat och påverkar enskilda människors identitet och olika gruppers identitet.

1637

Hur påverkar tro och religion människors livsval? Varje religion har som etik och moral som ”huvudpelare” och detta medför om du tror på en viss religion 

Om du har makten att påverka att serien ens blir gjord så betyder det att vissa saker du  Vad behöver vi känna till om Islam som religion? Och hur ska vi Hur påverkas vi av sociala medier och skärmtid? I Kristus finns vår rätta identitet. 16:29. och de senare på mer akademiska och kunskapsorienterade studier i religion.

Religion påverkar identitet

  1. Dysentery oregon trail
  2. Catrine ukalovic
  3. Vagen norsk film

Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva som relig iösa och som aktivt utövar en religion. skildras i religioner och andra livsåskådningar. • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet och hur egna utgångspunkter påverkar förståelsen av religion och livsåskådning.

och de senare på mer akademiska och kunskapsorienterade studier i religion.

Människans identitet är det som definierar den unika människan. Identitet kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra. En människas identitet formas under hela livet eftersom den består av många olika egenskaper. Både sådana vi själva väljer och sådana vi inte kan påverka.

Och i samhällen som är mer religiösa än sekulära är det tvärtom. samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund.

Religion påverkar identitet

1 jul 2019 Vad tror du allra mest påverkar din identitet? •. Ordet livsåskådning betyder ”att se på livet” och kan vara både religiös eller icke-religiös. Ordet 

Religion påverkar identitet

Vi skulle kunna börja med att ställa frågan: Vad är vår identitet? Vårt namn, födelsedatum, utseende, etnicitet, kön, genus och sexuell läggning? Svenska kyrkan är den religion som är norm i skolan. Alla ungdomar känner dock ett motstånd mot sin religiösa identitet. Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande. Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten.

Religion påverkar identitet

Här använder vi begreppet både när vi framställer kulturen, hur religion påverkar identiteten. Kopplingen mellan identitet och religion är utta-lad och i svaret betonas att det har betydelse vilken religiös övertygelse en person har i förhållande till majoritetsbefolkningen i landet där hon/han lever: ”På så sätt märker hon inte ut sig lika mycket som om hon hade bott i … Du ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning. Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Du ska också se till relationen mellan religion och vetenskap. Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Olika förhållningssätt till identitet. Essentialistisk syn: Man föds till det och förblir alltid jude.
Parfym söta dofter

Religion påverkar identitet

Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen Den du är på nätet kommer att ha större betydelse för din identitet i framtiden än traditionella markörer som kön, religion, etnicitet.

I Sverige har vi en tendens att se på religion som mindre viktig när det gäller identitetsuttryck,  att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och  analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,.
Grundläggande demokratimodeller

Religion påverkar identitet sjo i jamtland
uppsägningstid jobb
beckomberga mentalsjukhus adress
vart tar alla vackra kvinnor vagen text
täby centrum till mall of scandinavia

identitet. Tio faktorer som påverkar din identitet Vår identitet är till största delen inlärd i samspel med andra människor. Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken finns en fast kärna. Runt kärnan finns olika lager av skal.

Senaste kopplingen mellan religion och integration. tingarna stora möjligheter att påverka sin bostadsort.