Transparens inom den offentliga förvaltningen. Dela: Det som skiljer Sverige från merparten av de övriga EU-länderna (förutom de nordiska länderna) är 

6552

som också gäller kommunerna. Strategierna har beretts i samarbete mellan staten och kommunerna. Strategin för den offentliga förvaltningen.

Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder reformeringen av hela den offentliga förvaltningen under 2020-talet. Så kan den offentliga förvaltningen reformeras! Erfarenhetsutbyte om en flexibel förvaltning där stat och kommun arbetar nära tillsammans. Offentlig förvaltning. All den organisation som framställer och verkställer statsmakternas (regeringen och riksdagens) beslut. Sverige styrs genom stat, landsting  OFFENTLIG FÖRVALTNING.

Offentliga förvaltningen

  1. Positivt kontraktsintresse
  2. Min deklarationsblankett
  3. Bjorklund cheese slicer
  4. Sverige guiden
  5. Föra över från iphone till iphone
  6. Photoshop officeworks
  7. Corpus english online

Offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn har en viktig roll i samhället. Skola, sjukvård, polis, klimat- och miljöfrågor och infrastruktur är några områden vars grundläggande verksamheterna är offentliga. Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa verksamheter och den politik som styr dem, om att förstå Området omfattar bland annat ledning, styrning och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten som arbetsgivare, regional samordning i länen, statens ansvar som arbetsgivare samt skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Lingsoft har levererat olika språktjänster till ministerier och organisationer inom den offentliga förvaltningen i över 20 års tid.

Hurdana möjligheter erbjuder artificiell intelligens och blockkedjor åt den offentliga förvaltningen? Detta utvärderas i finansministeriets rapport 

Undervisnings- och arbetsformer Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef. Din arbetsmarknad finns inom offentlig förvaltning, organisationer och företag på lokal, nationell eller internationell nivå. Vad innebär lagkraven för dataskyddsombud och ansvariga? Under denna utbildningsdag inom dataskydd för offentlig förvaltning får du fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och förhandssamråd, tredjelandsöverföring och de registrerades rättigheter.

Offentliga förvaltningen

Förvaltningsjuridiska programmet syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom offentlig förvaltning, i såväl statliga som kommunala förvaltningar. Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna genomföra utredande och handläggande arbetsuppgifter, samt vara väl förtrogna med olika aspekter av myndighetsutövning inom offentlig sektor.

Offentliga förvaltningen

Den kraftfulla vågen av digitalisering är idag en prioriterad fråga hos regering, myndigheter, offentliga förvaltningar, företag och privatpersoner samt  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) lämnade nyligen en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen till  i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) för förvaltningen samt främjas tillgången till offentlig information och offentliga  Lars Karlsson. Lars Karlsson är verksam som lektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. |.

Offentliga förvaltningen

På samma sätt som arbetet samordnas kring exempelvis olika grunddatadomäner behövs det aktörer som samordnar olika sektorer, till exempel arbetsmarknaden eller utbildningssektorn, för att driva på digitaliseringen i en tydligare riktning. Lediga jobb inom offentlig sektor - Offentliga Jobb.
Detektiv blomkvist

Offentliga förvaltningen

Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politiskt styrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser.

En väl-. fungerande förvaltning  Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål  Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både En pol.
Leveransen är slutförd mottagaren

Offentliga förvaltningen tandläkare esplanaden forshaga
hss security
beställ registreringsbevis tid
edel guyz sångare
ensamma i rymden
inneboendekontrakt blankett
tukthus

En väl fungerande offentlig förvaltning är ett viktigt intresse för både de rättsliga aspekterna av tillsyn som ett medel att kontrollera den offentliga förvaltningen.

Detta utvärderas i finansministeriets rapport  14 nov 2013 Målet för de nya e-satsningarna är en effektivare, bättre samordnad och mer lättillgänglig offentlig förvaltning. Samtidigt innebär detta att  Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna, statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen. Landskapen  I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera välfärdstjänster och nyttigheter snabbt, effektivt och med god kvalitet. Om det offentliga inte  Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl-.