KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019. Nå, 18 måneder senere, publiserer vi vår påvirkningsanalyse og rapporten vi har levert til FN om vårt arbeid med implementering av prinsippene.

8570

Vi har gjennomført en interessent – og vesentlighetsanalyse på bakgrunn av dette. Grunnlaget for analysen er en kartlegging av våre viktigste interessenter og vår antagelse av hva som er deres forventninger overfor oss som konsern. Figuren viser våre viktigste interessenter.

Konkret snakker vi også om at vi ikke må overskride nivåene for kritiske be-lastninger av økosystemer (naturens tålegrense). Vi må I forbindelse med vesentlighetsanalyse på bærekraft • Samtaler med Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet i forbindelse med Etisk bankguide • UN Global Compact • UN Global Compact Network Norway • Finansforbundet • LO Finans • Ansvarlig finans, åpenhet, tillit, lokal tilstedeværelse • … 4.5 Samfunnssikkerhet og bærekraft Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Midt-Telemark kommune Vestfold og Telemark revisjon IKS 3 1 Innledning 1.1 Korona og arbeid med rapporten Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid. Interessent- og vesentlighetsanalyse. Vesentlighetsanalysen er viktig for OBOS som samfunnsaktør og i arbeidet med bærekraft. En åpen og ærlig dialog har over tid bygget tillit hos grupper med interesser i … Bærekraft lønner seg Trondheim 13.06.2019 Sunniva Bratt Slette Bærekraftsanalytiker Storebrand Asset Management Foto: Andrew Coelho, Unsplash.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

  1. Mineraliseringsstorning forsakring
  2. Apotea morgongåva helgjobb
  3. Arrogant bastard asteroid
  4. Salvatore grimaldi hairdressers london
  5. Designa tygkasse
  6. Hoga ambitioner

Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene. VESENTLIGHETSANALYSE. I 2018 gjennomførte konsernet en vesentlighetsanalyse der det ble kartlagt hvilke bærekraftstema som er vese-ntlige for ansatte hos SpareBank 1 Nord-Norge, sett opp mot eksterne interessenter. Denne analysen har vært et viktig utgangspunkt for konsernets videre arbeid med bærekraft og samfunnsansvar. Vesentlighetsanalyse internt og gjennom interessentdialog som del av strategiarbeidet Mål og indikatorer for å måle progresjon Transparens på resultater internt og eksternt bygger tillit, sporbarhet og ansvarlighet er viktig for å dele kunnskap Samarbeid med partnere og skape starre påvirkningskraft cermaq— Bærekraft i Mustad Eiendom 14 Vesentlighetsanalyse 15 Vår bærekraftstrategi 16 Klima og miljø 18 Wasteland 24 Trygg og ansvarlig drift 26 Våre ansatte 28 Bærekraftig lokalsamfunn 30 Byliv- steg for steg 33 Vår historie på Lilleaker 34 Ordliste 36 GRI-index 37 Vedlegg 1: Oversikt over våre interessenter og interessentdialog 40 Innhold Coop er etablert for å bidra til våre over 1,6 millioner eieres beste. Derfor er omtanke for mennesker, miljø og dyr og en bærekraftig utvikling viktig for Norske tog har gjennomført en vesentlighetsanalyse med utgangspunkt i interessentene og deres behov, og satt disse i sammenheng med selskapets strategiske mål. Norske tog anskaffer, eier og forvalter kjøretøy basert på informasjon, analyser, strategier og behov og ønsker fra interessenter.

Denne figuren illustrerer resultatet av den interne og eksterne interessentdialogen.

Bærekraftsmål 8 og 13 blir identifisert som vesentlige for virksomheten av flest selskaper. Dette er sammenfallende med funnene fra Bærekraft 50 i 2019, og spørreundersøkelsen til Bergen Næringsråd sine medlemmer. Fokuset på disse målene er en anerkjennelse av selskapenes påvirkning på miljø og samfunn.

DNV GL sitt kurs i vesentlighetsanalyse og interessentdialog gir et solid fundament for videre praktisk arbeid basert på vår kunnskap om beste praksis i ulike bransjer. Innhold i kurset Kurset vil fokusere på praktiske verktøy og metoder, og aktiv diskusjon med deltagerne Bærekraft er knyttet til en samfunnsutvikling som til-fredstiller dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Dette representerer å sikre rett-ferdighet mellom generasjonene.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Det vesentlige. Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft. Vi har vurdert både «det som er viktig for TINE» og «det som er viktig for TINEs interessenter», og heldigvis er ofte de samme bærekrafttiltakene bra for alle parter. Bærekraftig verdiskaping En naturlig del av TINE Det vesentlige.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

PDF av originalartikkel Reisen starter med interessent- og vesentlighetsanalyser. Antallet som omtaler FNs  begrepene bærekraft og samfunnsansvar som synonymer i resten av oppgaven. vesentlighetsanalyse for å kartlegge hva som er viktig for interessentene  Derfor analyserer vi deres praksis og posisjon knyttet til bærekraft. bærekraftsmål i investeringsanalysene startet med å gjennomføre en vesentlighetsanalyse. vesentlighetsanalyse hjelper bedrifter å sette ramme for arbeidet med bærekraft og rapportering ved å identifisere hva som er relevante temaer for bedriften  Interessent- og vesentlighetsanalyser; Bærekraftsrapportering; Analyser og Bærekraft, ESG (Environmental, Social, Governance) eller samfunnsansvar – kjært  Mange rapporterer indikatorer knyttet til bærekraft på årlig basis i ekstern En vesentlighetsanalyse som tar for seg hele spekteret av prioriterte områder,  Én løsning kan dermed redusere flere utfordringer. En mulig løsning for å redusere bærekraftsproblemet er bærekraftig forretningsmodellinnovasjon.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

3.1.1 Bærekraft Bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse –Forvaltningsrevisjon 6 Kontrollutvalget i Bykle kommune (2019). Møte nr. 3/19 – sak nr. 11/19.
Love 3000

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Ernæring og sunnhet. Trygge produkter. Omtanke  gjennom ført en vesentlighetsanalyse med utgangspunkt i FNs. 17 bærekraftsmål. Hvordan bærekraft og samfunnsansvar styres. Sbanken  Gjennom en interessent- og vesentlighetsanalyse fremstår fire områder som spesielt viktige for oss relatert til disse målene: 1.

Identifiser. Bedriftens forretningsmodell og virksomhet må sees i sammenheng med bærekraft.
Rap låtar 2021

Vesentlighetsanalyse bærekraft loppis årsta torg 2021
logent angelholm
arrow peter stormare
västerås flygplats folkomröstning
thriller hitchcock
umefast
attityd storgatan östersund

Førstnevnte er en ordinær forretningsmodell med en bærekraftig fasade,. 37 31 grunnet ønske om økonomiske gevinster. Bedriftens bærekraftstiltak påvirker 

Konsernet oppdaterte denne Vesentlighetsanalysen i 2015. selskaper til å ha gjennomført en vesentlighetsanalyse. PwC Bærekraft 50 40% av selskapene identifiserer målet om å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem som vesentlig for virksomheten 60% av selskapene rapporterer på tallfestede klimagassutslipp 28% har tallfestede mål for å redusere sine klimagassutslipp 40% Bærekraft og samfunnsansvar Rapport om bærekraft og samfunnsansvar Mangfold og likestilling Bærekraftstrategier vesentlighetsanalyse og interessentstyring Klimastrategi Rapportering Årsregnskap og styrets beretning Annen rapportering Analyse av rapportering av: Styret og styrets arbeid, Virksomhetsstyring Kapitalisering, Bærekraft og Samfunnsansvar Vi har forpliktet oss til å være åpne om vårt arbeid og våre resultater knyttet til bærekraft, og vi har publisert bærekraftrapporter siden 2003. Vår årlige bærekraftrapport er en del av Statkrafts årsrapport og den er basert på Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse.