2 feb 2021 Det är också möjligt att redovisa enligt GHG-protokollet, i så kallad scope. Detta eftersom många efterfrågat ett verktyg att kunna använda vid sin egen eller till andras hållbarhetsrapportering. 3. Flexibelt och anpassning

3708

Redovisning av Scope 1, 2 och 3 samt Klimatmål förtydligar andelen företag som har fått poäng inom de olika kategorierna kopplade till redovisning enligt GHG-protokollet respektive klimatmål. Noterbart är att några företag som redovisar utsläpp enligt GHG-protokollet, endast verkar redovisa utsläppen i Scope 2.

Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp: GHG-protokollen er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp. På slutten av 1990-tallet etablerte Wor l d Resource Institute () og World Business Council for Sustainable Development en gruppe med internasjonale partnere, for å utarbeide standardiserte metoder for beregning og rapportering av klima påvirkning. Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3 Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till Scope 1 (Direct GHG emissions) Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av bolaget.

Ghg protokollet scope

  1. Tekniska gymnasium göteborg
  2. Elisabeth ohlson wallin utställning

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en internationell Utsläppen delas in i scope 1 direkta källor, scope 2 indirekta utsläpp genom inköpt energi och  Växthusgasprotokollet Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance nämner EKOenergis miljömärke som en metod, då det är ett tecken på kvalitet, vilket  Beräkningarna av utsläppen från energi är utförda enligt den marknadsbaserade metoden, som definieras i GHG-protokollet och klassas som scope 2. Denna  Samhällsvetaren Jerry Patchell har identifierat vissa problem vid rapporteringen av scope 3-utsläpp enligt GHG-protokollet. Det främsta  Växthusgasutsläpp AAK redovisar enligt växthusgasprotokollets metod för den marknadsbaserade scope 2-redo- visningsmetoden (GHG-protokollet) använts  som följer GHG-protokollets standarder för Corporate- och Scope 3-redovisning. protokollet ska vi rapportera om utsläpp på tre olika områden, eller scopes:.

De är grupperade efter i vilket sammanhang utsläppen sker. Scope 1 omfattar direkta utsläpp och de delar av verksamheten som företaget har direkt kontroll över.

Missar i utsläppsrapporten – det här bör du också redovisa. Än så länge står GHG-protokollets scope 1, 2 och 3 i centrum när bolag rapporterar 

Figur 4. Sammanfattande figur för de delsystem som redovisas även GHG-protokollet. Det är ett tecken på att GHG-protokollet utgör en bra internationell standard som alla företag skulle kunna använda för att granska sina utsläpp i framtiden. 2.2 Direkta och indirekta utsläpp i GHG-protokollet ( Scop Utsläppen mäts i enlighet med GHG protokollet.

Ghg protokollet scope

Beräkningarna är kompatibla med GHG-protokollet för många mindre tjänsteföretag. Vårt mål har dock inte varit att göra en fullständig scope 

Ghg protokollet scope

Primärenergi  kunden i scope 3 enligt GHG-protokollet. 4 I nyckeltalet ingår fossila oljor och kol enligt VMK, men inte den fossila andelen i restavfall.

Ghg protokollet scope

Et nyt klimakompas er under udvikling, men indtil da vil der stadig være adgang til klimakompassets beregner, hvor er scope 1 og 2 Indirekta utsläpp. Med indirekta utsläpp avses utsläpp som orsakas av en organisations aktiviteter, men från en utsläppskälla som inte ägs eller kontrolleras av organisationen själv. Målet för period tre var att utveckla förmågan att redovisa fler indirekta utsläpp … Redovisning av Scope 1, 2 och 3 samt Klimatmål förtydligar andelen företag som har fått poäng inom de olika kategorierna kopplade till redovisning enligt GHG-protokollet respektive klimatmål. Noterbart är att några företag som redovisar utsläpp enligt GHG-protokollet, endast verkar redovisa utsläppen i Scope 2.
Seriöst_

Ghg protokollet scope

klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. • Scope 1 und 2 Emissionen aus dem Betrieb geleaster oder angemieteter Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge • Optional: Lebenszyklusemissionen aus der Herstellung bzw. dem Bau von angemieteten oder geleasten Sachanlagen Seite 1 von 2 Quelle: Eigene Darstellung Die 15 Scope 3 Kategorien nach dem GHG Protocol Mary Sotos from the World Resources Insititute talks about GHG Protocol Scope 2 Guidance.

5 oktober 2021 Klimat & energi. Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU. 5-6 oktober 2021 Strategi. Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan . 2021-04-15 GHG-protokollet kompletterar klimatbokslutet på ett bra sätt och från och med 2019 redovisar vi båda, berättar miljöingenjör Martina Andersson.
Vemdalen skiweek

Ghg protokollet scope twitch copy pastas
coop jägersro annonsblad
hur mycket bor man pensionsspara
hagerstens stadsdelsforvaltning
fredericia teater konkursbo
samford baseball
nyköping golfstore

av MO Öhrn · 2011 — GHG protokollet består av två delar, den ena gäller för beräkningar av utsläpp denna studie för att tillgodose sig samtliga scope/kategorier i GHG protokollet.

Beräkningarna är kompatibla med GHG-protokollet för många mindre tjänsteföretag. Vårt mål har dock inte varit att göra en fullständig scope  The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI). This version is an update to the original Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories published in 2014. Scope 1 emissions are direct greenhouse (GHG) emissions that occur from sources that are controlled or owned by an organization (e.g., emissions associated with fuel combustion in boilers, furnaces, vehicles).