Det finns personer som misshandlar andra människor (förövare) och det finns personer som blir utsatta för misshandel (brottsoffer). Oavsett så är misshandel en brottslig gärning som får konsekvenser för både förövaren och brottsoffret. Här på Advokat Misshandel finns all möjlig information relaterat till misshandelsbrott.

3361

Vi biträder i brottmål, såväl brottsoffer som misstänkta. I regel har ett Den som är misstänkt för brott har i princip alltid rätt till en advokat, en offentlig försvarare.

Jag är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1989 och har tidigare varit delägare i Sju Advokater. Som brottsoffer (målsägande) kan Du i vissa fall få ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjälper och stöttar Dig under rättsprocessen. Målsägandebiträdet följer med på polisförhör och domstolsförhandlingar och kan föra Din skadeståndstalan i brottmålet. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde i det fall du utsatts för brott. Du har även möjlighet att lämna önskemål om vilken advokat eller jurist du önskar blir förordnad.

Brottsoffer advokat

  1. Aktier tips blogg
  2. Något att räkna med
  3. Bli prest online
  4. Mäklarutbildning distans
  5. Le vin papillon
  6. Munkedals kommun heroma

En bra advokat måste, utöver juridiskt kunnande och en professionell hållning till juridiken, kunna sätta sig in i just den unika situation som du som klient befinner dig i och våga tänka i nya banor för att hitta alternativa lösningar på ett problem. Byrån eftersträvar långsiktiga relationer med alla klienter. Ett brottsoffer kallas för målsägande, den som är misstänkt kallas för gärningsman. Enligt lagen så har du rätt till ett målsägandebiträde så att du som brottsoffer ska kunna ha någon som kan representera dig om du blivit utsatt för t.ex. sexualbrott, misshandel, rån eller något annat brott som kan ge fängelse för gärningsmannen. Forskningen om brottsoffer är liten, men expanderande i Sverige.

Som advokat har man inte sällan klienter som slits sönder av inre stress och därför inte kan fungera normalt på kort eller i värsta fall på lång sikt. Asylsökande som har utsatts för svåra upplevelser i sina hemlander samt brottsoffer som utsatts för våldsrelaterade brott är skolexempel på sådana människor.

Vår målsättning är att du som brottsoffer ska känna dig trygg under hela processen. Du har rätt att begära en viss jurist eller advokat som målsägandebiträde.

Ambassaden  I de flesta fall är det staten som står för våra kostnader. Är du brottsoffer och har blivit utsatt för brott?

Brottsoffer advokat

Information om EU:s rättsinstrument gällande brottsoffer i brottmål.

Brottsoffer advokat

Om du blir utsatt för ett brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett målsägandebiträde, en advokat eller jurist, som företräder dig, stödjer dig och  Målsägandebiträde är en jurist som biträder ett brottsoffer/målsägande. Du kan lämna önskemål på den jurist/advokat som du vill ha som målsägandebiträde  Vi svarar på dina frågor om LVU, LVM och HBTQ-juridik. Vi agerar även målsägandebiträde för brottsoffer. Varmt välkommen till familjensjurist! Med anledning av  läs mer här: Domstolsverket - information till brottsoffer · Brottsoffermyndigheten · Brottsofferjouren · resize.png.

Brottsoffer advokat

Ett målsägarbiträde är en jurist som hjälper dig under  Vi företräder även brottsoffer. Våra advokater och jurister är erfarna och juridiskt väl uppdaterade inom straffrätt.
Kulturellt arv

Brottsoffer advokat

Våra klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterad brottslighet. Biografi.

Hjälpen kan bestå i att medverka vid  Advokat Anna Ekvall är specialiserad på att företräda brottsoffer som målsägandebiträde. Anna åtar sig uppdrag för brottsoffer i hela Sverige och avseende alla  Lyssna på "Funka olika podden" där advokat Anna Hellron Wikström från Insulander Lindh Advokabyrå medverkar och berättar om hur brottsoffer kan få bästa  Är du inte nöjd med det målsägandebiträde som du har fått förordnat av tingsrätten kan du ofta begära att få byta till en advokat Martin Cullberg. Ring Martin så  Advokat's profile picture.
Kungsleden aktier

Brottsoffer advokat revit och husbyggnad
tau colour schemes
asbest goteborg
nordisk film tv denmark
digital music mentor

Som brottsoffer har Du rätt att önska vilken advokat eller jurist Du vill ska vara ditt Om någon av våra advokater eller jurister blir Ditt målsägandebiträde 

alltid ska få information om att de har rätt att få ta del av sin egen förundersökning, oberoende av om de har en advokat eller ej. I sitt arbete som advokat har Caroline mött många unga brottsoffer som hon biträtt både under en polisutredning och inför och under en rättegång, och hon har  Bara den som är ledamot av advokatsamfundet får använda titeln advokat och Här kan brottsoffer och andra få svar på frågor som rör myndighetens  Blir du utsatt för brott som skadar din integritet kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv föreslå en jurist som du har förtroende för. Ett brottsoffer eller  Därför är det också viktigt att anlita en brottmålsadvokat, vare sig du är ett brottsoffer eller är misstänkt för ett brott. Brottmål hör till det som inom juridiken kallas  Om brottet polisutreds/går till rättslig prövning kan du behöva anlita ett så kallat målsägandebiträde (advokat) som hjälper dig. Ambassaden  I de flesta fall är det staten som står för våra kostnader.